Bild på Cedergrenska tornet

 

 

 

   Danderyds Filmstudio har funnits i kommunen sedan 1974. Vi visar kvalitetsfilm i gymnasiet på torsdagar kl 19, med c:a 10 visningar höst resp. vår och har 298 medlemmar. Visningslokalen har modern utrustning som medger en visningskvalitet i biografklass. Varje visning inleds med en kort introduktion och avslutas med kaffe/te med tilltugg, då man kan diskutera filmen som just visats. Du blir medlem genom att lösa terminskort som kostar 250kr. för alla filmerna.

Köp av terminskort görs genom inbetalning till studions plusgirokonto 667395-8 minst tio dagar före ditt första besök. Glöm inte att ange för-och efternamn adress och ev. mailadress.

OBS. Filmstudions styrelse för ett medlemsregister. Vill man inte stå med i det var vänlig och kontakta sekreteraren så blir ni struken ur listan.

 

Vi kommer endast i undantagsfall att skicka ut program på e-mail eller per post. Program kommer att läggas ut på olika ställen i kommunen t.ex. på biblioteken. Danderydsnytt annonserar också om kommande filmer i studion.

 

Medlemmarna bestämmer visningsprogrammet genom att i slutet av varje säsong lämna in förslag till nya filmer. Styrelsen gör ett urval bland de föreslagna filmerna och fastställer sedan programmet.

   Studion tillhör Sveriges Förenade Filmstudios, SFF som omfattar c:a 100 studios. SFF har visningsrätt till ett antal filmer som presenteras i en lista, som finns på SFF:s hemsida (se länken). Vill man veta mer om en film, presenteras alla filmer på Internet Movie Database, IMDb. Man kan också söka i Google på ”filmrecension + den aktuella filmens namn”. För kommunikation med styrelsen, kontakta någon av nedanstående personer.

 

Filmstudions styrelse 2018: Martin Voss-Schrader (ordförande), Madelaine Holzapfel (sekreterare), Bengt O Persson (kassör),Hildegard Conradi och Lennart Hirseland.

 

        Martin Voss-Schrader tel. 08/7556198  mvx@swipnet.se

        Madelaine Holzapfel tel.  08/6226811  fam.holzapfel@gmail.com

 

Länkar:

 

Bild på SFFs logotyp